Oslo Gestaltsenter

Terapi - Samtale - Veiledning


Velkommen til Oslo GestaltsenterOslo Gestaltsenter tilbyr terapi, samtale, veiledning for enkeltpersoner, par og grupper. Vi holder også kurs og foredrag for ledere/bedrifter. Senteret holder til i lyse, hyggelige lokaler rett ved Stensparken. Oslo Gestaltsenter eies og ledes av Birgitte Gjestvang og Marit Slagsvold.


For terapi, samtale, veiledning ta kontakt med:
Birgitte Gjestvang: bir-gjes@online.no, tlf. 415 67 807
Marit Slagsvold: maritsla@online.no, tlf. 975 66 193


Begge er gestaltterapeuter MNGF.

Birgitte Gjestvang

Birgitte Gjestvang (1961), gestaltterapeut (MNGF). Tilleggsutdanning innen kroppsterapi og psykologi (UiO). Tilbyr rådgivning, individual og parterapi, og leder også terapigrupper. Birgitte Gjestvang har også arbeidet som leder for sorggrupper på A-hus (Akershus Universitetssykehus). Forfatter av ”Ung sorg” – om unge mennesker som opplever dødsfall, i samarbeid med Marit Slagsvold og psykolog Atle Dyregrov (Aschehoug 2008). Hun arbeider også som debattleder og foredragsholder. Gjestvang er også utdannet journalist, og har mange års erfaring som journalist og personalleder i NRK. Hun har blant annet jobbet som programleder i NRK P2: "Sånn er livet", "Verdibørsen", " Radiodokumentaren", "På livet laus". Hun har også arbeidet som konsulent og redaktør i "Rådet for psykisk helse".

Kontakt: bir-gjes@online.no, tlf. 415 67 807

Marit Slagsvold

Marit Slagsvold er gestaltterapeut (MNGF), sosiolog og forfatter. Hun tilbyr individualterapi og rådgivning. Leder også terapigrupper for ungdom og voksne. Slagsvold har skrevet boken "Venner for harde livet" (Aschehoug 2003) sammen med Birgitte Lange, om utfordringer og skyggesider i vennskap, og om måter å velge og leve godt med vennene. Hun har også skrevet boken "Ung sorg" - om unge mennesker som opplever dødsfall, sammen med Birgitte Gjestvang og psykolog Atle Dyregrov (Aschehoug 2008). Marit Slagsvold har arbeidet flere år i Barne- og familiedepartementet med utvikling og styrking av barnevernet. Hun har også jobbet som forsker ved Høgskolen i Oslo/Gruppe for inkluderende velferd. Slagsvold har gått ett år på Aschehougs skjønnlitterære forfatterskole (2009).

Kontakt: maritsla@online.no, tlf. 975 66 193

Om Gestaltterapi

Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi. Gestaltterapien ble utviklet i USA på 1940-50-tallet av lege og psykoanalytiker Fritz Perls. Viktige grunnleggere er også psykolog Laura Perls og psykoterapeut/forfatter Paul Goodmann.

I gestaltterapi er terapeuten opptatt av hele mennesket: Tanker, følelser og kroppslige uttrykk. Gjennom samtale, eller kreative metoder er målet å bevisstgjøre klienten på egne følelser, reaksjoner og handlinger. Det gir klienten mulighet til tydeligere å erkjenne og se seg selv og sine valg, og også bli oppmerksom på andre måter å velge på. Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser, kriser, og i egenutvikling. Gestaltterapi egner seg både for individual-, par- og gruppeterapi, i undervisning, organisasjonsarbeid og i konsulentarbeid.

I gestaltterapi er forholdet mellom klient og terapeut viktig. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold. Det betyr at det er viktig for terapeuten å bearbeide egne uferdige opplevelser for å kunne være tilgjengelig for det klienten trenger.

Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredning over hele verden. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og ulike former for opplæring.

Kontakt

For terapi, samtale, veiledning ta kontakt med:

Birgitte Gjestvang: bir-gjes@online.no, tlf. 415 67 807
Marit Slagsvold: maritsla@online.no, tlf. 975 66 193

Adresse: Stensgata 8, oppgang 3, 0358 Oslo.